Priser

Medlemsskab i ØbroMotion

Kontingent passiv medlemsskab Kr. 100,00
Kontingent for alle aktiviteter pr. halvår Kr. 350,00
Betaling af kontingent skal ske til konto: Reg. 5379 konto 0646 903
Til medlemmer som ikke har E-mail og/eller Netbank sendes der girokort ud ultimo august og december.
Betaling senest den 10. i månederne september og januar.
Kontaktpersoner:
Torben Burkal tlf. 5122 3474 / Maria Sveinbjörnsdóttir tlf. 2067 8977